Navigation


817

       
    Thomas H Davis b. Abt 1842 North Carolina        
  Della Necodia Davis b. 24 Nov 1874 Martin, North Carolinad. 15 Nov 1947 Plymouth, Washington, North Carolina        
    Sarah E Holliday b. Abt 1842 North Carolina      
       

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.18

Back to Top Of Page

Back to Main Page