Navigation


2398

       
    Duke Halapu Kahanamoku b. Jul 1869 Kauai, Hawaiid. 1917 Honolulu, Hawaii        
      Kahoeha    
  Bernice Kahaleula Kahanamoku b. Abt 1897 Hawaiid. 25 Jan 1988 Hilo, Hawaii        
    Julia Paakonia Lonokahikini Paoa b. May 1873 Kauai, Hawaiid. 1932 Honolulu, Hawaii      
       

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.18

Back to Top Of Page

Back to Main Page