Navigation


2399

       
    Duke Halapu Kahanamoku b. Jul 1869 Kauai, Hawaiid. 1917 Honolulu, Hawaii        
      Kahoeha    
  David P Kahanamoku b. 7 Jun 1894 Hawaiid. Aug 1967 Kula, Maui, Hawaii        
    Julia Paakonia Lonokahikini Paoa b. May 1873 Kauai, Hawaiid. 1932 Honolulu, Hawaii      
       

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.18

Back to Top Of Page

Back to Main Page